ข่าวสารสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

#รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
16กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ Project Approach ภาคเรียนที่ 2 (แผนกอนุบาล)ศุกร์, 25 กรกฏาคม 2014ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล349
17กำหนดตารางเรียนช่วงเตรียมงาน "มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 41"พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์524
18กิจกรรมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่เรียนรู้" ธนาคารไทยพาณิชย์พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์134
19ประกวดภาพภ่าย Ratchaburi : City of art and Eco-tourismพฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์185
20การขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนพฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์250
21เชิญชวนนักเรียนร่วมประกวด ออกแบบ Wallpaper "ดรุณาของเรา"พฤหัสบดี, 05 มิถุนายน 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์109
22กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมพุธ, 04 มิถุนายน 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์132
23กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับประถมพุธ, 04 มิถุนายน 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์115
24ข่าวกิจกรรมล่วงหน้า (แผนกอนุบาล)พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014ซิสเตอร์ลัดดา ทนุผล189
25ออกแบบเสื้อกีฬาสีศุกร์, 16 พฤษภาคม 2014คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์302
26ปฏิทินโรงเรียนดรุณาราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557พุธ, 14 พฤษภาคม 2014คุณครูนฉัตรชญาน์ แย้มศรีบัว238
27ประกาศ เรื่องตารางเวลาเรียน ปีการศึกษา 2557อังคาร, 06 พฤษภาคม 2014คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์759
28แจ้งนักเรียน ม. 1 ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียนจันทร์, 21 เมษายน 2014คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์203
29แจ้งสถานที่จำหน่ายหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557พฤหัสบดี, 27 มีนาคม 2014คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์344
30การเรียนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว และการรับเอกสารผลการเรียน ม.1-ม.5ศุกร์, 07 มีนาคม 2014ฝ่ายทะเบียน428

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น