ข่าวสารสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

#รายการหัวเรื่องวันที่เขียนโดยผู้ชม
31การปรับเปลี่ยนชุดพละของโรงเรียนอังคาร, 04 มีนาคม 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ (รายงาน)872
32ประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ของแผนกอนุบาลจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2014ซิสเตอร์ลัดดา ทนุผล258
33กำหนดการกิจกรรม เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557อังคาร, 07 มกราคม 2014ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์293
34กำหนดการประจำเดือน ธันวาคม 2556อังคาร, 03 ธันวาคม 2013ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์317
35ทัศนศึกษาของการเรียน Project Approach (แผนกอนุบาล)อังคาร, 26 พฤศจิกายน 2013ซิสเตอร์ลัดดา ทนุผล (รายงาน)383
36ดรุณาคริสต์มาสคัพ 2556พฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2013ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์(รายงาน)449
37ปฏิทินโรงเรียนดรุณาราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556อังคาร, 22 ตุลาคม 2013คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์342
38การจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach และการจัดทัศนศึกษา การศึกษา 2556พุธ, 02 ตุลาคม 2013ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล530

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น