วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันแม่แห่งชาติ

         โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงาน 12 สิงหาคม "หนึ่งเดียวคือ แม่ " เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อให้ลูกได้แสดงความความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยจัดกิจกรรมทั้ง แผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม แบ่งช่วงการจัดเวลาตั้งแต่ 8.30 - 13.30 กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้ลูกๆแสดงความรักต่อคุณแม่เนื่องในวัน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก และยังมีการแสดงของบุตรหลานในแต่ละแผนกดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้

ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ (แผนกมัธยม)  ครูธีระพล/(ถ่ายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น