วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม 'รู้รอบ ตอบได้ สารานุกรมไทย'

    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวพระมหากษัตริย์ไทย เกี่ยวกับพระชีวประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย ในระดับมัธยมศึกษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น