วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

แข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องในวันรพีราชบุรี 58

                  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศาลจังหวัดราชบุรีและศาลแขวงราชบุรี จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 58 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป และเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขันโดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
                                                                                                                                  
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
  • 1. นางสาวนนทิยา    ศิริใสย์   ม.6/4
  • 2. นางสาววาสนา    จิตต์ภักดี   ม.6/4
  • 3. นางสาววธนัชพร    เปล่งเติม   ม.6/4 
ภาพกิจกรรม   ครูวีรพจน์ (รายงาน) / ครูสุจิตรา (ถ่ายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น