วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

            สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายอภิบาล ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องบอสโก มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๘๓ ราย รวมจำนวนโลหิต ๓๓,๒๐๐ ซี.ซี.
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น