วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญตักบาตรและแห่เทียนจำนำพรรษา

           ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากเป็นส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรม ในศาสนาที่นับถือแล้ว ยังเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักเรียนด้วย การนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป จากวัดจำนวน ๑๐ แห่ง มารับการถวาย ภัตตาหารเช้า การรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. โดยจัดสถานที่สำหรับตักบาตรเป็น ๔ สถานที่ ได้แก่


          โรงพละศึกษา โดมหน้าอาคารสอง ลานหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ และหน้าอาคารอนุบาล และการถวายภัตตาหารเพลที่วัด ภายหลังจากการตักบาตรนักเรียนแยกหมวดหมู่สิ่งของที่ได้รับจากการทำบุญและนำส่งให้กับวัดทั้ง ๑๐ แห่ง และบางส่วนมอบให้กับผู้รอโอกาสผ่านหน่วยงาน ภาคบ่ายผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัดทุ่งตาล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น